برنده مردمی جشنواره وب و موبایل ایران سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶
تیم جوان سیب لند

تیم متشکل از جوانان متخصص و متعهد

امیر حسین فرساد

امیر حسین فرساد

برنامه نویس و توسعه دهنده iOS
مرتضی ربیعی

مرتضی ربیعی

موسس و مدیر اجرایی
محمد تقی علوی

محمد تقی علوی

مدیر تحقیق و توسعه
سپهر گنجی

سپهر گنجی

عضو ارشد تحریریه