اپل، افزایش تولید آیفون XR را لغو کرده است

اپل، یک ماه پس از عرضه آیفون XR، تولید آن را کاهش داد که این می‌تواند…